Modbus - Otomasyon Haberleşme Entegrasyon


Modbus - Otomasyon Haberleşme Entegrasyon

Alarm Otomasyon Entegrasyon

Modbus hakkında bilgi…

* PLC lerde kullanmak üzere geliştirilen iletişim haberleşme protokolüdür. 1979 yılında Modicom tarafından geliştirilmiş uygulanmıştır.
Kısa zamanda elektronik cihazlarsa seri haberleşme protokolü olması benimsenmiş uygulamacılar ile üreteciler için önem teşkil etmiştir.
Açık kaynak kod desteği ile yazılımcılara destek vermesi sektörde yaygınlaşmasıyla beraber bir standart oluşturmuştur.
Veri aktarımı klasik bit ler ile sağlanmaktadır. Birden fazla cihazın ağ üzerinden haberleşmesine,denetlenmesine ve kontroluna imkan sağlar.
Network ağ sistemlerinde Modbus TCP/IP  ve RTU en yaygın kullanılan protokol versiyonlardır.
Unit ID tanımları ile master/slave olarak ağ yapısı oluşturulur. Orta ve uzun mesafelerde RS485 seri haberleşme arayüzü kullanılır.
Uzak alan ağ uygulamalarında TCP/IP günümüzde en yaygın protokol olmaktadır.
Ayrıntılı bilgiler için web sitesi http://modbus.org * PLC  ( Programlanabilir Mantıksal Denetleyici, Programmable Logic Controller )Makineleri donanımları oto kontrol yapmaya yarıyan, işlemlerin denetlenmesinde kullanılan, senaryolarda devreye giren role (I/O) giriş ve çıkışları bulunan endüstriyel programanabilir cihazlardır.

GVD  NVR ve yazılımları modbus protokolünü desteklemektedir.Çeşitli üreticilerin generic kontrol modulleri yada alarm yangın kartlı geçiş otomasyon üreticilerin markalı ürünlerine destek verilmektedir.Yazılım ile kontrol ve otomasyon senaryoları geliştirebilirsiniz.
OEM elektronik mekanik hidrolik pnomatik cihazları CCTV güvenlik network alarm çatı entegrasyonuna dahil edebilirsiniz.
Haberler